Tematyka
 
Każda edycja Turnieju ma swoje hasło przewodnie. Przykładowo, hasłem edycji III (rok 2016/17) była „Radiochemia” dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersytetu, Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 2019, a więc w roku szkolnym 2018/19 obchodzimy 150. rocznicę powstania układu okresowego – jednego z najbardziej podstawowych narzędzi, jakie ma do dyspozycji każdy chemik. Nie sposób nie docenić genialności rosyjskiego uczonego, Dymitrija Mendelejewa, odkrywcy prawa okresowości. W związku z tym rok 2019 został powszechnie nazwany Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego. Tak więc „Układ okresowy pierwiastków” jako hasło przewodnie tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego wydaje się naturalnym wyborem.
 
Poniżej zamieszczone są pliki z materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu się do pierwszego etapu V Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Są to dwa przykładowe zadania oraz opracowane przez nas skrótowe teksty dotyczące m.in. układu okresowego, elementów spektroskopii z przykładowymi obliczeniami, czy też teorii tworzenia wiązań chemicznych. Zadania z ubiegłych edycji dostępne są na stronie internetowej Turnieju. Mamy świadomość, że nie są to materiały kompletne (w sumie nic nie zastąpi dobrego podręcznika), dlatego gorąco zachęcamy do lektury podstawowych obszernych opracowań, m.in. tych zamieszczonych w załączniku 4.

 

Komitet Główny i Komitet Organizacyjny V OTA


II ETAP:

 Zagadnienia na II etap.pdf

 I ETAP:

Tekst 1.pdf
 
 Tekst 2.pdf
 
Tekst 3.pdf 
 
Przykładowe zadania.pdf