Plakaty naukowe

 

Problematyka plakatów:
 
Uwaga: W tej edycji podana zostaje problematyka, a nie konkretne tytuły, które tym razem zaproponują
sami Uczniowie; przy ocenie Przez Komisję Plakatową brana będzie pod uwagę zgodność tytułu plakatu z
podaną problematyką.
 
1. Dymitrij Mendelejew, życie i praca
2. Historia układu okresowego
3. Formy układu okresowego
4. Quo vadis układu ukresowego (Możliwości ewolucji układu okresowego)
5. Metale i ich związki
6. Niemetale i ich związki
7. Pierwiastki bloku d
8. Pierwiastki ziem rzadkich, złoto XXI wieku
9. Budowa atomu a układ okresowy
10. Gazy szlachetne
11. Pierwiastki życia
12. Pierwiastki transuranowe
13. Pierwiastki o ważnych, nietypowych zastosowaniach 
 

Odpowiedzialność za realizację oraz koszt wydruku ponoszą Uczestnicy lub szkoła, którą reprezentują.  

Zasady oceniania plakatów naukowych.pdf 
  Podanie o zmianę tematu plakatu naukowego.doc 

Plakaty naukowe wyróżnione podczas Turnieju All - chemicznego 2014: