Literatura

 

 

Proponowana literatura 

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2005.

2. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2013.

3. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2006.

4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2012.

5. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2005.

6. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1999.

7. K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, zakres rozszerzony, O.E. Krzysztof Pazdro, Warszawa 2010.

8. A. Persona, Chemia, Zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia i kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, Medyk, Warszawa 2013.

9. A. Persona, J. Zygmunt-Reszko, T. Gęca, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z peł- nymi rozwiązaniami, Medyk, Warszawa 2011.

10. Metody identyfikacji związków organicznych: www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab _A.pdf

11. Podręczniki CHEMII do Liceum Ogólnokształcącego (zakres rozszerzony). 

 Załącznik 4.pdf