"Machu-świstu"


Projekt, którego celem było ukazanie, że światłowody mogą mięć dynamiczne zastosowanie. Uzyskaliśmy alternatywne urządzenie mogące być użyte w ramach pokazów "Fireshow, ale bez ognia" albo urządzenie treningowe dla członków grup zajmujących się wspomnianą działalnością.