1993-1994 - Wybory


Skład Zarządu:

Przewodniczący: Paweł Szabelski

V-ce Przewodniczący:  Ewa Hryniewicz, Rafał Kalityński

Sekretarz: Maja Łazarz

Kronikarze: Halina Markacz, Paweł Szabelski 

Członkowie Zarządu: Jacek Poszytek, Tomasz Zientarski