Działalność w latach 2007-2008
 
- Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym "Foton" działającym przy Politechnice Lubelskiej w celu realizacji projektu "Obrazowód"
- Udział w Dniach Otwartych Wydziału Chemii UMCS 2007
- 18-22 kwietnia 2007 - Udział w Zjeździe Wiosennym SS PTChem w Tylmanowej
- Szkoła Spektroskopii NMR w Łodzi: członkowie SKNCh "Alkahest" oraz KN "Bioaktywni" wzięli udział w organizacji sesji posterowej będącej częścią Dni Chemika; wieczorem odbył się tradycyjny Bal Chemika, na którym gościnnie bawili się studenci z Politechniki Wrocławskiej
- kwiecień 2007 - Mini-Sympozjum "Światłowody i ich zastosowania" zorganizowana przez Sekcję Światłowodową SKNCh "Alkahest": mini-sympozjum stanowiło integralną część Dni Chemika i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas mini-sympozjum podjęto wstępną deklarację współpracy z goszczącymi wówczas w Lublinie studentami z Politechniki Wrocławskiej oraz członkami Sekcji Światłowodowej SKNCh "Alhakest" i KN "Foton". Efektem tej deklaracji stał się późniejszy wyjazd do Wrocławia w ramach warsztatów naukowych będących formą wymiany studenckiej
- maj 2007 - Udział członków Sekcji Światłowodowej SKNCh w Międzynarodowym Sympozjum "Forum Młodych SPIE" w Wildze, w trakcie której członkowie Sekcji organizowali sesję posterową stanowiącą część Dni Wydziałowych w ramach Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia 2007". Sesja ta miała za zadanie popularyzować zawód naukowca oraz prezentacje osiągnięć naukowych członków Koła.
- wrzesień 2007 - Udział w IV Lubelskim Festiwalu Nauki, w trakcie którego członkowie SKNCh "Alkahest" promowali Wydział Chemii UMCS poprzez pokazy chemiczne oraz konferencję naukową
- październik 2007 - Udział w Giełdzie Kół Naukowych UMCS
- grudzień 2007 - Rozpoczęcie projektu badawczego "Światłowody świecące bokiem" - jako "efektu ubocznego" badań nad odpowiednim spreparowaniem światłowodów do "fotonowej sukienki"; rozpoczęcie badań nad obrazowodem; udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie; dwóch członków SKNCh "Alkahest" - Tomasz Banach oraz Michał Matusewicz - brało udział w anglojęzycznym zjeździe "Why Chemistry!?", który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym zaprezentowali poster pt. " The Power of Scients"
- marzec 2008 - Kontynuacja badań nad światłowodami świecącymi bokiem oraz finalizacja "sukni światłowodowej", realizowanej we współpracy ze studentką kulturoznawstwa na UMCS, panią Anną Wendeker; udział w organizacji „Dni otwartych” Wydziału Chemii UMCS, podczas których została zaprezentowana nowa suknia, „Machu Świstu” oraz „Płonące Drzewko Szczęścia”