Kwiecień 2008

 

Członkowie SKNCh „Alkahest” wzięli udział w Zjeździe Letnim Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sulejowie, gdzie zaprezentowali 6 komunikatów ustnych oraz 6 posterów.

Wyjazd okazał się sukcesem, gdyż mgr Małgorzata Gil dostała I nagrodę w kategorii „Komunikat z badań własnych” za pracę pt. „PhotoDSC”, Agata Maziarka oraz Dorota Pietras-Ożga otrzymały I nagrodę w kategorii „Komunikat przeglądowy” za pracę pt. „Liposomy – źródło zdrowia i urody” oraz  Dorota Pietras – Ożga otrzymała wyróżnienie za poster pt. „Świetliki na fali pożądania”, Anna Borkowska otrzymała I nagrodę w kategorii „Poster przeglądowy” za pracę pt. „Atmosfery obiektów układu słonecznego” oraz pan Artur Borkowski wraz z mgr Małgorzata Gil zostali wyróżnieni za poster w oparciu o badania własne – „Światłowody świecące bokiem”.

Ogólnopolska akcja „Dziewczyny na Politechniki” stała się kolejnym pretekstem do promocji Koła i jego działań. W ramach wyżej wspomnianej akcji członkowie SKNCh „Alkahest” wspólnie z SKN „Foton” zaprezentowali dwie „suknie światłowodowe”, „Machu Świstu” oraz „Płonące Drzewko Szczęścia” – zrealizowane już projekty.

Pani mgr Małgorzata Gil uczestniczyła w konferencji XIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, podczas której wzięła udział w warsztatach z ratownictwa chemicznego.

Miesiąc kwiecień to również obchody Dni Chemika, w ramach których analogicznie do poprzednich lat zorganizowano Sesję Posterową, w której zaprezentowano m.in. postery nagrodzone i wyróżnione na Wiosennym Zjeździe Naukowym Sekcji Studenckiej PTChem w Sulejowie.

Członkowie Koła oraz goszczący studenci z Politechniki Wrocławskiej wzięli udział w jubileuszowym X Balu Chemika.

Ponadto po raz drugi zorganizowano na Wydziale Chemii mini–sympozjum „Światłowody i ich zastosowania”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gościem specjalnym była pani dr Elżbieta Bereś – Pawlik z Politechniki Wrocławskiej. Ciekawe referaty zarówno gości jak i gospodarzy prezentowały wysoki poziom naukowy, co zgodnie potwierdzili profesorowie biorący udział w mini–sympozjum.