Maj 2008

 

Członkowie Sekcji Światłowodowej SKNCh „Alkahest” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Forum Młodych SPIE” w Wildze organizowanej przez warszawski studencki chapter SPIE, gdzie mgr Małgorzata Gil wygłosiła ustny referat pt. „PhotoDSC”, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Ponadto odbyła się prezentacja dotychczasowych osiągnięć i działań Lubelskiego Studenckiego Chapteru SPIE (w tym Sekcji Światłowodowej SKNCh „Alkahest”) podczas „Firs Symposium of the Photonics Society Of Poland” odbywającego się w Warszawie.

Kolejnym przedsięwzięciem w jakim udział wzięli udział członkowie Koła była wymiana studencka z Politechniką Wrocławską – warsztaty naukowe we Wrocławiu. Jest to efekt już kilkuletniej współpracy ośrodka lubelskiego z wrocławskim.