Działalność w latach 2009-2011
 
- 23 listopada 2009 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: mgr Adama Chomickiego pt. "Ciśnieniowa elektrochromatografia planarna jako nowa metoda wysokosprawnej separacji mieszanin substancji" oraz mgr Piotra Nankiewicza - "Influenza virus"
- 12 grudnia 2009 - Udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie
- 16 grudnia 2009 - Opłatkowe spotkanie Koła, na którym mgr Tomasz Banach wygłosił referat pt. "Potęga zapachu" 
- 10 marca 2010 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: mgr Bogny Tomaszewskiej pt. "What can we do with Hydrogen" oraz Karola Nowackiego - "Zawęglanie katalizatorów podczas reformingu parowego etanolu"
- 24 marca 2010 - Pokazy chemiczne członków Koła dla członków i sympatyków SKNCh "Alkahest"
- 28 kwietnia 2010 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referat Alicji Osypiuk pt. "Open Cola - zrób to sam"; podczas spotkania wystąpiło 2 członków KN "Bioaktywni"
- 19 maja 2010 - Spotkanie członków Koła z Dyrektorem ds. rozwoju Zakładów Chemicznych Permedia S. A.
- 11 grudnia 1010 - Udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie
- 2010 - Współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce i Chemii"
- 14 grudnia 2010 - Spotkanie Koła, podczas którego mgr Kinga Niedziółka zaprezentowała referat pt. "Chemiczne metody barwienia szklanych bombek"
- 21 stycznia 2011 - Spotkanie Koła, na którym Justyna Wierzbicka zaprezentowała prezentację pt. "Polimery na wieszaku" oraz Dawid Myśliwiec wygłosił referat pt. "Kilka słów o życiu na krawędzi niebytu, czyli zasada antropiczna"
- 24 lutego 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Anna Dąbrowska wygłosiła referat pt. "Dar Księcia Giolo, czyli tatuażu słów kilka" oraz mgr Wojciech Płaziński - "Modelowanie molekularne. Teoria a praktyka"
- 23 marca 2011 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: Tomasza Olejnika - "Reakcje metamezy - syntezy przyszłości" oraz Jarosława Madeja - "KERS - Kinetic Energy Recovery System"
- 19 kwietnia 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Justyna Pawlonka wygłosiła prezentację pt. "Chemia w miłości"
- 24 listopada 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Dawid Myśliwiec zaprezentował referat pt. "Króliki doświadczalne"