Koziołek światłowodowy

 

"Koziołek" światłowodowy to projekt maskotki 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Technologów Przemysłu Chemicznego, który odbył się w Lublinie w dniach 18 - 22 września 2011 roku.

Nasz światłowodowy "koziołek" opiera się przednimi "kopytami" o "liniowy wzór fruktozy", który wspina się po tyczce, podobnie jak winorośl w herbie Lublina. Kolory "symboli atomów" pierwiastków wchodzących w skład fruktozy nawiązują do barw flagi Lublina. Ze świecących się na czerwono światłowodów wykonano "atomy wodoru", z zielonych - "atomy węgla", zaś na biało zaznaczono "atomy tlenu oraz wiązania między atomami".

Projekt ten można było oglądać podczas październikowych spotkań naszego Koła oraz podczas przerw kawowych w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce i Chemii"