Podsumowanie Roku 2013


 2013-stym wiele się działo, dlatego poniżej przypominamy najciekawsze wydarzenia z naszej działalności z ubiegłego roku.

Drzwi Otwarte UMCS

Lublin, 15 marca 2013

 Organizacja stoiska promującego Wydział Chemii oraz prezentującego działalność Koła Naukowego "Alkahest".

Konferencja 15th Frühjahrssymposium

Berlin, 6-9 marca 2013

 Uczestnictwo Anny Dąbrowskiej w międzynarodowej konferencji w Berlinie, organizowanej przez młodych członków Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego.

Zjazd Wiosenny SS PTChem

Augustów, 11-14 kwietnia 2013 

 

W Zjeździe uczestniczyli: Anna Dąbrowska, Magdalena Gos, Ilona Bęczkowska, Marcin Brzozowski, Krzysztof Dul, Joanna Dziedzic, Anna Kaczoch, Tomasz Olejnik, Justyna Pawlonka, Dawid Myśliwiec. Podczas konferencji członkowie naszego Koła uczestniczyli w sesjach posterowych oraz referatowych.

Ponadto Magdalena Gos została wyróżniona za najlepszą prezentację, natomiast Dawid Myśliwiec za najlepszy poster. 

Pokazy Chemiczne

Czerniejów, maj 2013 

 

Anna Dąbrowska oraz Joanna Dziedzic w ramach współpracy z organizacją PROJEKTOR uczestniczyły w pokazach chemicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerniejowie.

Głównym celem pokazów było "zarażenie" młodzieży naszą pasją, a także przełamanie niechęci od nauk ścisłych. 

Dzień Dziecka w Ogrodzie Botanicznym

Lublin, 3 czerwca 2013 

 Członkowie naszego Koła pomagali w organizacji Dnia Dziecka w ramach współpracy z Biurem Promocji UMCS m.in. poprzez przygotowanie stoisk z zabawami, grami, konkursami oraz sprawowanie opieki nad dziećmi.

Spotkanie Członków i Sympatyków Koła Naukowego "Alkahest"

Lublin, 21 października 2013 

 Na spotkaniu Magdalena Gos oraz Marzena Drwal przedstawiły prezentację pt. "Czy wiesz, że... czyli 40 ciekawostek dookoła chemii".

Badania Fokusowe ds. Kół Naukowych

Lublin, 18 listopada 2013 

 Członkowie naszego Koła - Ilona Bęczkowska, Karolina Wlizło oraz Łukasz Surma - uczestniczyli w badaniach fokusowych dotyczących działalności Kół Naukowych oraz ich współpracy z uczelnią

Spotkanie Członków i Sympatyków Koła Naukowego "Alkahest"

Lublin, 19 listopada 2013 

 Na spotkaniu Łukasz Surma wygłosił referat pt. "Synteza poli(metakrylanu metylu) oraz metody wyznaczania masy molowej".

Spotkanie z uczniami VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie

Lublin, 21 listopada 2013 

 

W spotkaniu wzięła udział Magdalena Gos oraz Marzena Drwal, podczas którego wygłosiły prezentację pt. "Czy wiesz, że... czyli 40 ciekawostek dookoła chemii".

Wydarzenie zostało zainicjowane przez Panią dr Zofię Kloc, a zgodę na reprezentowanie Uczelni wydała Pani Prodziekan dr. hab. Dorota Kołodyńska. Spotkanie miało na celu promocję Wydziału Chemii wśród młodzieży klas trzecich.

IV Ogólnopolska Konferencja Studencka "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii"

Lublin, 22-24 listopada 2013 

 

Konferencja Studencka organizowana od 2010 roku przez Koło Naukowe "Alkahest" oraz Koło Naukowe Studentów Fizyki, działające przy Instytucie Fizyki UMCS.

Myślą przewodnią konferencji są metody doświadczalne wykorzystywane w badaniach naukowych. Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów chemii fizycznej oraz wszystkich nauk pokrewnych.

Od 2012 roku do współpracy zaprosiliśmy również studentów i doktorantów nauk politechnicznych, nadając konferencji jeszcze silniejszy charakter interdyscyplinarny.

W organizacji konferencji wzięło czynny udział 21 członków Koła, których aktywność dotyczyła: uczestnictwa w sesjach referatowych oraz posterowych, organizacji przerw kawowych, śniadaniowych, obiadowych, obsługi punktu rejestracyjnego i informacji, organizacja imprezy integracyjnej oraz przygotowania materiałów konferencyjnych (książka abstraktów). 

Warsztaty światłowodowe - 1 spotkanie

Lublin, 26 listopada 2013 

 

Głównym celem warsztatów było zapoznanie członków Koła z podstawowymi czynnościami związanymi z pracą ze światłowodami: praktycznym konstruowaniem obwodów elektrycznych, odzysk elementów elektrycznych ze starych instalacji światłowodowych oraz praca z różnymi rodzajami lutownic.

Warsztaty przeprowadził Łukasz Surma. Gościem specjalnym była dr Małgorzata Gil. W spotkaniu uczestniczyli: Ilona Bęczkowska, Tomasz Karwowski oraz Anika Szady. 

Zjazd Zimowy SS PTChem

Łódź, 7 grudnia 2013 

 

W Zjeździe wzięło udział 8 członków naszego Koła: Ilona Bęczkowska, Anna Dąbrowska, Aleksandra Tytłak, Marzena Cejner, Joanna Dziedzic, Magdalena Gos oraz Małgorzata Sęczkowska.

Podczas Zjazdu Magdalena Gos wygłosiła prezentację pt. "Reforming w fazie wodnej (APR)". Pozostałe osoby prezentowały swoje plakaty podczas sesji posterowej. 

Warsztaty światłowodowe - 2 spotkanie

Lublin, 10 grudnia 2013 

 

Program warsztatów obejmował: zagadnienie opornika, diody LED, projektowanie i wykonywanie prostych obwodów elektrycznych (szeregowych i równoległych), obsługę lutownicy oporowej i transofrmatorowej, zagadnienie światłowodu i sposobów wymuszania emisji bocznej.

Warsztaty przeprowadził Łukasz Surma. W spotkaniu uczestniczyły: Ilona Bęczkowska oraz Sylwia Nowak. 

Wigilia Wydziałowa

Lublin, 18 grudnia 2013 

 Członkowie Koła Naukowego "Alkahest" po raz kolejny wzięli udział w Uroczystej Wigilii Wydziałowej, zorganizowanej przez Samorząd Studentów UMCS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Władz Wydziału Chemii UMCS, pracownicy naukowi oraz członkowie Kół Naukowych działających na UMCS.