Aktualności - Rok 2014
 
Za nami pracowity rok 2014-sty. Czemu pracowity? Sprawdźcie sami!

W dniu 15 grudnia 2015 roku Członkowie Koła Naukowego Alkahest brali udział w Uroczystej Wigilii Wydziałowej, zorganizowanej przez Samorząd Studentów UMCS. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i przedstawiciele Władz Wydziału Chemii oraz członkowie kół naukowych.

Nasze Koło reprezentowali: Ilona Sadok, Magdalena Senderowska, Julia Szpakowska, Anna Zawrotniak, Magdalena Tabor, Anna Drapsa, Marta Frelik oraz Szymon Capała.

13 grudnia 2014 roku po raz kolejny Członkowie Koła Naukowego "Alkahest" brali udział w Zjeździe Zimowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu. Podczas Zjazdu, który miał miejsce w murach Politechniki Wrocławskiej braliśmy udział w sesji referatowej oraz posterowej.

Nasze Koło reprezentowali: Ilona Sadok, Magdalena Tabor, Anna Drapsa, Przemysław Piątek, Łukasz Surma, Małgorzata Jabłońska, Monika Hołub, Magdalena Senderowska, Julia Szpakowska, Kamila Babkiewicz, Magdalena Szaniawska, Paula Duda, Paulina Szymańska, Anika Szady, Anna Taraba, Anna Zawrotniak oraz Małgorzata Skibińska

Podczas sesji plakatowej Ilona Sadok otrzymała wyróżnienie publiczności za najlepszy poster - gratulujemy!

9 grudnia 2014 roku o godz. 17:00 odbyło się spotkanie Koła Naukowego "Alkahest", podczas którego Łukasz Surma przeprowadził dla Członków i Sympatyków Koła pokazy chemiczne pt. "Egzotyczne i mało znane doświadczenia chemiczne".

Podczas pokazu można było zobaczyć 10 wyjątkowych doświadczeń: cytrusowy miotacz ognia, miernik szczęścia, koktajl Shreka, wino czy mleko, wielowarstwową ciecz, "masłem do dołu", "mały głód", "różową panterę" i flesz.

Swą obecnością podczas spotkania zaszczycili nas: Pan prof. dr hab. Jacek Goworek, Pani prof. dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek oraz Pan dr Łukasz Szajnecki.

Zapraszany Wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła Naukowego "Alkahest" na uroczyste spotkanie w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 17:00 w sali 444 (budynek "Dużej Chemii"). Podczas spotkania Łukasz Surma wygłosi prezentację pt. "Egzotyczne i mało znane doświadczenia chemiczne". Prezentacja będzie połączona z unikatowym pokazem doświadczeń chemicznych, na który serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy także osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do naszego Koła!

25 listopada 2014 roku o godz. 17:30 odbyło się specjalne spotkanie Koła Naukowego "Alkahest", podczas którego Anna Drapsa wygłosiła prezentację pt. "Perspektywy wykorzystania nanomateriałów". Prezentacja dotyczyła głównie rodzajów stosowanych nanomateriałów oraz obecnych i nowych perspektyw ich wykorzystania.

W dniach 21 - 23 listopada 2014 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Studencka "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Fizyki oraz Koło Naukowe "Alkahest". Głównym tematem konferencji były metody doświadczalne fizyki i chemii stosowane w badaniach.

Tegoroczna konferencja odbyła się na Wydziale Chemii i w Instytucie Fizyki UMCS. Konferencja rozpoczęła się uroczystym przywitaniem Uczestników oraz wykładem inauguracyjnym, przygotowanym przez prof. dr. hab. Stanisława Krawczyka, dotyczącym właściwości i zastosowania nanocząstek.

Drugi dzień obrad rozpoczął się wykładem specjalnym przygotowanym przez dr Małgorzatę Olszowy. Prezentacja Pani Doktor dotyczyła badań nad właściwościami antyutleniającymi substancji.

Uczestnicy konferencji mogli brać udział w dwóch imprezach integracyjnych oraz wycieczce zasponsorowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie. Sobotnie spotkanie w Chatce Żaka umilił nam Teatr Realium. Ponadto w ramach konferencji zorganizowano sesje referatowe oraz sesję posterową.

Podczas konferencji wyróżnienie za przygotowane prezentacje otrzymali następujący Członkowie Koła Naukowego "Alkahest:

- Ilona Sadok - za prezentację ustną pt. "Nowe sposoby wzmocnienia woltamperometrycznego sygnału analitycznego z wykorzystaniem elektrod modyfikowanych polimerem i/lub metalem"

- Magdalena Tabor - za poster pt. "Oznaczanie pochodnych oksantrenu za pomocą wysokorozdzielczej spektrometrii mas czasu przelotu"

- Maciej Bielak-Wolanin - za poster ptl. "Chemiczna historia psychodeliryków".

Serdecznie zapraszany Wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła Naukowego "Alkahest" na uroczyste spotkanie w dniu 25 listopada 2014 roku o godz. 17:30 w sali 444 (budynek "Dużej Chemii"). Podczas spotkania Anna Drapsa wygłosi prezentację pt. "Perspektywy wykorzystania nanomateriałów". Ponadto poruszone będą sprawy związane z organizacją I Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

Zapraszamy także osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do naszego Koła!

Już wkrótce V Ogólnopolska Konferencja Studencka "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii", którą współorganizujemy z Kołem Naukowym Studentów Fizyki UMCS. Głównym tematem konferencji są metody doświadczalne fizyki i chemii stosowane w badaniach. Do uczestnictwa zapraszamy również studentów i doktorantów z uczelni politechnicznych.

Kilka dni temu ruszył nowy projekt naszego Koła - strona internetowa: Wiedza - najświeższe wiadomości naukowe. Strona ta powstała z inicjatywy naszego Kolegi - Macieja Bielaka-Wolanina. Jak sama nazwa strony wskazuje, jest poświęcona nowinkom chemicznym i nie tylko. Mamy nadzieję, że dacie się wciągnąć w fascynujący świat najnowszych badań lub dowiecie się czegoś ciekawego.

Chciałbyś/chciałabyś spróbować swych sił w pisaniu artykułów popularnonaukowych? Zapisz się do zespołu! Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do odwiedzana strony, a także do śledzenia jej na facebooku.

6 października 2014 roku odbyły się spotkanie Koła Naukowego "Alkahest", podczas którego wybrano nowego Prezesa oraz Zarząd Koła na kadencję w roku akademickim 2014/2015. W wyborach na stanowisko Prezesa zwyciężyła Ilona Sadok - serdecznie gratulujemy! Skład noweg Zarządu znajduje się tutaj. Ponadto podczas spotkania zostały poruszone sprawy związane z działalnością Koła (m.in. zmiany w Statucie KN "Alkahest") oraz organizacją różnych wydarzeń w nadchodzących miesiącach. 

 

W dniach 14 - 18 września Członkowie Koła Naukowego "Alkahest" brali udział w obradach 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Częstochowie. Podczas licznych sesji wykładowych oraz posterowych zaprezentowaliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia naukowe w czterech sekcjach.

Postery:

1. Ilona Bęczkowska, Zastosowanie funkcjonalizowanych polisiloksantów w woltamperometrii stripingowej

2. Justyna Pawlonka, Tomasz Olejnik, Zastosowanie spektroskopii FT-IR/PAS w badaniu katalizatorów

3. Małgorzata Sęczkowska, Zależności temperaturowe kinetyki adsorpcji nitrofenoli na mikroporowatym węglu aktywnym

4. Magdalena Tabor, Hydrolityczna niestabilność glikozydów hydroksyantrachinonowych w warunkach ciśnieniowej ekstrakcji - współautor

5. Magdalena Tabor, Chemiluminescencja instotnym narzędziem czułej analizy chemicznej

6. Julia Szpakowska, Od wody utlenionej do metod instrumentalnych czyli ewolucja metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce

7. Marta Frelik, Woltamperometryczne oznaczanie rutyny na elektrodzie ołowiowej

8. Marzena Cejner, Aleksandra Tytłak, Materiały z odwzorowaniem molekularnym

9. Aleksandra Tytłak, Marzena Cejner, Materiały biowęglowe w adsorpcji jonów chromu

10. Magdalena Senderowska, Wykrywanie śladów daktyloskopijnych metodami chemicznymi

11. Magdalena Senderowska, Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA)

12. Magdalena Gos, Katalityczny reforming parowy glicerolu

Komunikaty ustne:

1. Justyna Pawlonka, Zastosowanie metody mikroemulsyjnej do syntezy katalizatorów reformingu parowego metanolu

2. Małgorzata Sęczkowska, Kinetyka adsorpcji nitrofenoli na węglu aktywnym

3. Małgorzata Sęczkowska, Badanie procesu adsorpcji kwasu 4-chlorofenoksyoctowego w obecności 4-nitroaniliny - współautor

4. Ilona Bęczkowska, Elektrody pokryte błonką funkcjonalizowanego polisiloksanu modyfikowanego ołowiem w analizie stripingowej jonów metali

W przerwach pomiędzy wykładami w sesjach zwiedzaliśmy Częstochowę. Odwiedziliśmy Jasną Górę, a specjalny koncert zespołu "Śląsk" dedykowany Członkom PTChem-u o SITPChem-u stał się pretekstem do odwiedzenia Filharmonii. Czterodniowy pobyt umiliły nam: uroczysta kolacja koleżeńska, bankiet konferencyjny oraz towarzyskie spotkanie Sekcji Studenckiej PTChem

 

6 czerwca 2014 roku Członkowie Koła Naukowego "Alkahest" zorganizowali Finał oraz Zakończenie Turnieju Alchemicznego 2014, który powstał z naszej inicjatywy. Podczas finału przeprowadzono Konkurencję Laboratoryjną, podczas której Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami laboratoryjnymi, dotyczącymi maskowania jonów, analizy płomieniowej, obliczeń związanych z iloczynem rozpuszczalności, miareczkowaniem alkacymetrycznym oraz analizą jakościową wybranych kationów. Szczegółowe informacje na temat Uroczystości Zakończenia Turnieju można znaleźć w zakładce "TURNIEJ ALCHEMICZNY 2014".

Koło Naukowe "Alkahest" pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla Pana dr. Jarosława Dymary, Pani mgr Agnieszki Lipke, Pana prof. dr. hab. Jacka Goworka, Pani dr Magdaleny Makarskiej-Białokoz, Pana prof. dr. hab. Ryszarda Janiuka, Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego, Pana prof. dr. hab. Janusza Ryczkowskiego oraz Pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii i Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS, bez których sprawna organizacja Turnieju byłaby niemożliwa.

W organizacji Turnieju uczestnicyli:

- Ilona Bęczkowska - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Turnieju - prowadzenie fan page'a na facebooku, czuwanie nad organizacją, logistyką, finansami i przebiegiem Turnieju oraz niczym niezmierzony wkład ogromnej pracy, aby wszystko odbyło się zgodnie z planem, a także przygotowanie szkolenia dla osób asystujących podczas Konkurencji Laboratoryjnej

- Łukasz Surma - V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Turnieju - aktualizacja zakładki Turnieju Alchemicznego, projekt i oprawa graficzna Turnieju, pomysł zrealizowania Turnieju

- Ilona Bęczkowska, Anika Szady, Łukasz Surma - obsługa oficjalnej poczty Turnieju

- Magdalena Gos, Łukasz Surma i Ilona Bęczkowska - przygotowanie podstawowej dokumentacji koniecznej do organizacji Turnieju (w tym regulaminów oraz zasad oceniania poszczególnych konkurencji)

- Paulina Kulpa, Ilona Bęczkowska, Anika Szady, Łukasz Surma, Sylwia Nowak - przygotowanie i recenzja zadań turniejowych oraz modeli odpowiedzi

- Magdalena Gos, Magdalena Senderowska i Anika Szady - praca w Komisji Plakatowej podczas I etapu Turnieju

- Marzena Drwal, Sylwia Nowak, Anna Drapsa, Kamila Babkiewicz, Julia Szpakowska, Magdalena Senderowska, Monika Bryczkowska i Łukasz Surma - sprawdzanie prac Uczestników oraz opracowanie wyników poszczególnych konkurencji

- Marzena Cejner, Aleksandra Tytłak, Katarzyna Bednarcik, Joanna Szewczyk, Agnieszka Mróz, Anna Zawrotniak, Marzena Drwal, Anna Drapsa, Magdalena Gos, Kamila Babkiewicz, Julia Szpakowska, Magdalena Senderowska, Łukasz Surma, Justyna Pawlonka, Magdalena Tabor i Marta Frelik - obsługa punktów rejestracyjnych, przygotowanie identyfikatorów i materiałów dla Uczestników, przygotowanie holu przy auli A ("Duża Chemia") do Konkurencji Plakatowej oraz organizacja poczęstunków

- Anna Drapsa, Sylwia Nowak, Anna Zawrotniak, Kamila Babkiewicz, Monika Bryczkowska, Marzena Drwal, Ilona Bęczkowska i Łukasz Surma - pilnowanie Uczestników podczas Konkurencji Teoretycznej

- Anna Drapsa, Kamila Babkiewicz, Julia Szpakowska, Sylwia Nowak, Marzena Drwal, Łukasz Surma, Anna Zawrotniak, Magdalena Senderowksa, Magdalena Tabor i Marta Frelik - przygotowanie pracowni laboratoryjnej oraz asystowanie drużynom podczas Konkurencji Laboratoryjnej

- Anna Drapsa, Julia Szpakowska, Magdalena Senderowska i Kamila Babkiewicz - opracowanie projektu statuetek oraz nagród dla Uczestników Turnieju

30 maja 2014 roku Koło Naukowe "Alkahest" brało udział w NOCY UNIWERSYTETÓW, organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Nasze Koło przygotowało specjalny "lights-show" - oczywiście z użyciem światłowodów. Pokazano m.in. "lawową lampę", podświetlane kolby miarowe oraz "ogród światłowodowy", który od czasu do czasu spowijała tajemnicza "sztuczna mgła". Ponadto zaprezentowano gigantyczne bańki mydlane i reaktywowane "machu-świstu" - oba te projekty niewątpliwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych. Odwiedzający nasze stoisko mogli także zmierzyć swój poziom szczęścia, sprawdzić, czy pocierające się o siebie palce mogą "dymić" oraz zobaczyć m.in. "niepalny banknot", "dżina z kolby", "wstydliwe krople". Ukoronowaniem wydarzenia był pojedynek "OGIEŃ vs. ŚWIATŁOWODY" - obejrzyjcie zdjęcia w galerii i sami oceńcie, kto wygrał :)

Nasze Koło reprezentowali: Ilona Bęczkowska, Łukasz Surma, Magdalena Tabor, Marta Frelik, Magdalena Gos, Konrad Smolak oraz Anna Zawrotniak.

Koło Naukowe "Alkahest" serdecznie zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła na spotkanie w dniu 2 czerwca 2014 roku, o godz. 18:00 w sali 107 (budynek "Dużej Chemii"). Podczas spotkania Łukasz Surma zaprezentuje referat pt. Nowe spojrzenie na palenie. Ryzyko (nie)warte "zabawy"?

Zapraszamy również osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do naszego Koła!

Koło Naukowe "Alkahest" w dniu 15 maja 2014 roku przygotowało stoisko w ramach Miasteczka Organizacji - inicjatywie Zarządu Samorządu Studentów UMCS. Miasteczko Organizacji zorganizowano na pl. Marii Curie-Skłodowskiej w ramach XXIII Lubelskich Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia 2014". Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie studentom działalności Kół Naukowych UMCS-u oraz zachęcenie ich do współpracy.

Nasze Koło reprezentowali: Ilona Bęczkowska, Magdalena Senderowska, Magdalena Tabor, Marta Frelik, Julia Szpakowska, Anna Zawrotniak, Sylwia Nowak, Łukasz Surma oraz Joanna Szewczyk. Podczas wydarzenia zaprezentowano pamiątkowe kroniki oraz ulotki promujące obecną działalność Koła.

Koło Naukowe "Alkahest" serdecznie zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła na spotkanie, które odbędzie się 19 maja 2014 roku o godz. 17:00 w sali 121 ("Duża Chemia"). Podczas spotkania nasi koledzy: Anna Zawrotniak oraz Konrad Smolak wygłoszą prezentację pt. "Chemia piękna".

Zapraszamy również osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do naszego Koła!

Członkowie naszego Koła wzięli udział w Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się w dniach 9-13 kwietnia 2014 roku w miejscowości Zawoja. Podczas zjazdu członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w sesji posterowej oraz referatowej. Nasze Koło reprezentowali: Magdalena Gos, Julia Szpakowska, Magdalena Senderowska, Aleksandra Tytłak, Marzena Cejner, Agnieszka Mróz, Justyna Pawlonka oraz Tomasz Olejnik.

Masz problemy z obsługą programu Word, Excel lub PowerPoint pod "kątem chemicznym? Chciałbyś uzupełnić swoją wiedzę i poznać nowe "triki"? Jeśli tak to zapraszamy do udziału w kursie Microsoft Office. Kurs będzie obejmować cykl spotkań tematycznych, podczas których będzie można sobie przypomnieć i poćwiczyć obsługę wyżej wymienionych programów (i nie tylko). WSTĘP WOLNY - ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC JEST OGRANICZONA! Szczegóły na temat kursu można uzyskać w p. 524 ("Duża Chemia"). ZAPRASZAMY! 

Koło Naukowe "Alkahest" przygotowało pokazy chemiczne podczas Drzwi Otwartych w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Kraśniku w dniu 26 marca 2014 roku. Podczas pokazów zaprezentowano doświadczenia: "wstydliwa kropla", "wstrząśnięte, nie zmieszane", "3 atramenty", "piana party", "miotacz ognia", "sztuczka z atramentem", "dżin z kolby", "wpieniony Ludwik", "filmowa krew" oraz "kameleon". W pokazach uczestniczyło 5 członków Koła: Ilona Bęczkowska, Kamila Babkiewicz, Monika Bryczkowska, Anna Drapsa oraz Anna Zawrotniak. Podczas wyjazdu towarzyszyła nam Pani prof. dr hab. Dorota Kołodyńska. W opracowaniu konspektu pokazów pomógł Łukasz Surma.

W dniu 21 marca 2014 roku Koło Naukowe "Alkahest" wzięło udział w dniu Drzwi Otwartych Wydziału Chemii UMCS. Tego dnia członkowie Koła przygotowali wiele ciekawych atrakcji oraz ulotki i wizytówki promujące działalność Koła. Nasze stoisko było najchętniej odwiedzane przez gości Wydziału Chemii, a największym zainteresowaniem cieszył się "miernik szczęścia", autorstwa i konstrukcji Łukasza Surmy. Zaprezentowano także odrestaurowany "ogród światłowodowy". Ponadto odbyły się mini-pokazy chemiczne, w trakcie których można było spróbować sił w "pisaniu prądem" oraz zobaczyć doświadczenia takie jak "kameleon" czy "znikająca barwa". Można było spróbować przepysznych ciasteczek Julii Szpakowskiej oraz Magdy Senderowskiej, a odważni mogli napić się naszego "cytrynowego alkahestu" - napój musujący. 

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Alchemicznym! Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce TURNIEJ ALCHEMICZNY 2014. Informujemy też, że aktualności związane z Turniejem będą publikowane tylko we wspomnianej zakładce. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania fan page'a Turnieju!

W dniu 14 stycznia 2014 odbyło się trzecie, a zarazem ostatnie z cyklu spotkanie w ramach warsztatów światłowodowych. Uczestnicy warsztatów poznawali "tajniki" pracy ze światłowodami oraz obwodami elektrycznymi, a także doskonalili umiejętności nabyte na poprzednich spotkaniach.