Światłowodowe Drzewo Genealogiczne Wydziału Chemii UMCS

 

16 grudnia 2014 roku ukończyliśmy "Światłowodowe Drzewo Genealogiczne Wydziału Chemii UMCS" w ramach Sekcji Światłowodowej naszego Koła. Pomysł na realizację  niniejszego projektu powstał podczas przygotowywania materiałów w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem projektu było przedstawienie w sposób przestrzenny struktury Wydział Chemii UMCS oraz kierunków rozwoju kolejnych zakładów działających w jego obrębie.

W strukturze światłowodowej drzewa zostały wyróżnione cztery główne gałęzie wskazujące na drogę rozwoju naszego Wydziału. W celu lepszej wizualizacji każda z tych gałęzi podświetlona została innym kolorem. Zrealizowany przez KN Alkahest projekt pełni głównie funkcję informacyjną (nawiązuje do historii rozwoju Wydziału).  Ponadto zastosowanie światłowodów w niniejszym projekcie mocno pokrywa się z naszymi zainteresowaniami oraz działalnością, którą prowadzimy w ramach Sekcji Światłowodowej.