II Ogólnopolski Turniej All-chemiczny
 Image and video hosting by TinyPic

Patronat i Sponsorzy

Do pobrania

Poprzednie wiadomości 

======================================================================

=========================== PATRONAT I SPONSORZY ===========================

SPONSORZY:
 Image and video hosting by TinyPic     Image and video hosting by TinyPic      Image and video hosting by TinyPic      Image and video hosting by TinyPic 

 

PATRONAT HONOROWY:

 Image and video hosting by TinyPic

          Image and video hosting by TinyPic

PREZYDENTA MIASTA LUBLIN   

 Image and video hosting by TinyPic

                                       Image and video hosting by TinyPic

                                           Przemysław Czarnek 

PATRONAT MEDIALNY:

 Image and video hosting by TinyPic    Image and video hosting by TinyPic   Image and video hosting by TinyPic

 ORGANIZATOR:
 


1.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo czarne.png (rozmiar: 76 KB)
2.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo białe.png (rozmiar: 72 KB)

  

========================= UCZESTNICY I ETAPU ========================== 

 Lista szkół wg nadesłanych zgłoszeń:

XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - 2 drużyny

I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 3 drużyny

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie - 1 drużyna

Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim - 1 drużyna

V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie - 4 drużyny 

Gimnazjum i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim - 3 drużyny

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów - 1 drużyna

IX LO im. M. Kopernika w Lublinie - 2 drużyny 

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - 2 drużyny

III LO im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2 drużyny 

LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim - 1 drużyna

II LO im. M. Reja w Kraśniku - 3 drużyny 

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie - 3 drużyny 

I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku - 1 drużyna 

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie - 1 drużyna

Zespół Szkół nr I im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim  - 2 drużyny 

Społeczne LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie - 2 drużyny

II LO im. P. Firleja w Lubartowie - 2 drużyny

II LO w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju - 2 drużyny 

III LO C.K. Norwida w Zamościu - 1 drużyna

I LO im. S. Staszica w Lublinie - 1 drużyna

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie - 1 drużyna 

 

 

============================== HARMONOGRAM ============================== 

 REJESTRACJA DRUŻYN:

do 12 lutego 2016r., 23:59 - Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych;

  

 

ETAP I - ELIMINACJE

12 marzec 2016 r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Budynek Duża Chemia

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3

 

08:15 - 09:15 - Rejestracja drużyn; przyjęcie plakatów od uczestników; odbiór identyfikatorów oraz materiałów od organizatorów;

09:20 - 09:40 - Uroczyste rozpoczęcie Turnieju; Aula A

09:40 - 11:10 - Konkurencja Teoretyczna - drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych; spotkanie Opiekunów z przedstawicielami Władz Wydziału Chemii UMCS oraz pracownikami Zakładu Dydaktyki Chemii; Aula A i B

11:10 - 11:40 - Przerwa na poczęstunek;

11:40 - 13:10 - Konkurencja Plakatowa - rozmowa Komisji z drużynami uczniów oraz ocena plakatów naukowych; Hol przed Aulą A

13:10 - 13:45 - Przerwa na poczęstunek;

14:00 - 15:00 - (Dogrywka - w sytuacji spornej); Wręczenie wyróżnienia za najlepszy plakat naukowy; ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu; zakończenie I etapu; 

 

1. Image and video hosting by TinyPic Harmonogram - I etap.pdf 

  

 

 

ETAP II - FINAŁ - Wstępny harmonogram

 3 czerwiec 2016r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Budynek ,,Mała Chemia" 

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 

 

9:00 - 09:30 - Rejestracja drużyn, odbiór identyfikatorów oraz materiałów od organizatorów;

09:30 - 10:00 - Przejście do pracowni laboratoryjnej; rozdanie odzieży ochronnej, krótkie zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi na pracowni;

10:00 - 12:00 - Konkurencja Laboratoryjna - rozwiązywanie zadań laboratoryjnych;

12:00 - 13:00 - Przerwa na poczęstunek;  

13:15 - 14:00 - (Dogrywka - w sytuacji spornej); Ogłoszenie wyników; Uroczyste wręczenie nagród dla Zwycięzców oraz Laureatów Turnieju; Zakończenie II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

 

1. Image and video hosting by TinyPic Harmonogram - II etap.pdf 

 

============================== DO POBRANIA ============================== 

 
1.  Image and video hosting by TinyPic Harmonoram - I etap.pdf
2. Image and video hosting by TinyPic Harmonogram - 2 etap.pdf
 
 
1.Formularz zgłoszeniowy.doc 
2.Podanie o zmianę składu drużyny.doc 
3. Image and video hosting by TinyPic Podanie o zmianę tematu plakatu naukowego.doc 

1.Szablon plakatu naukowego do edycji - czarny.pptx (rozmiar: 263 KB)
2.Szablon plakatu naukowego do edycji - biały.pptx (rozmiar: 270 KB)
3.Przykładowy plakat naukowy - do edycji.pptx (rozmiar: 2,5 MB)

  

Image and video hosting by TinyPic

========================== POPRZEDNIE WIADOMOŚCI ========================== 

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Turnieju All-chemicznym. Bieżąca edycja Turnieju odbędzie się pod hasłem "Chemia w życiu codziennym".

Image and video hosting by TinyPic 

 

 Zadania z Konkurencji Laboratoryjnej

Informujemy, że w zakładce "Zadania i statystyki" można pobrać zadania z Konkurencji Laboratoryjnej II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego wraz z rozwiązaniami oraz arkusz odpowiedzi.

  Konkurencja Laboratoryjna - treść zadań + rozwiązania

 Konkurencja Laboratoryjna - arkusz odpowiedzi 

 

Podsumowanie II etapu II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

W dniu 03.06.2016r. odbył się finał II-go Ogólnopolskiego Turnieju All- chemicznego.
Chęć udziału w pierwszym etapie zgłosiło 41 drużyn, które musiały się zmierzyć z arkuszem zadaniowym, a także przygotować postery naukowe oceniane podczas konkurencji plakatowej. 8 najlepszych drużyn zakwalifikowało się do finału Turnieju podczas którego rywalizowały w konkurencji laboratoryjnej. Ich zadaniem było między innymi rozpoznanie różnych substancji chemicznych, zmierzyli się także zagadnieniami dotyczącymi chemii analitycznej. Przede wszystkim jednak wyzwaniem była organizacja pracy drużynowej w warunkach rywalizacji naukowej. Po podliczeniu punktów uzyskanych we wszystkich Konkurencjach: Teoretycznej, Plakatowej oraz Laboratoryjnej miejsca na podium zajęły:
1 miejsce :
Drużyna nr. 9 w składzie: Maciej Kępczyński, Wojciech Tomaszewski, Rafał Guz, (opiekun: Pan Krzysztof Kuśmierczyk) z V Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Poniatowskiego w Warszawie;
2 miejsce:
Drużyna nr. 15 w składzie : Agnieszka Kloc, Weronika Wasiłek, Artur Sokołowski, ( opiekun: Pani Grażyna Przychodzeń ) z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie;
3 miejsce:
Drużyna nr. 10 w składzie : Grzegorz Gruba, Adrian Lech, Robert Parobczak ( opiekun: Pani Joanna Pałdyna ) z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju. Do zobaczenia na kolejnej edycji!

 

 

 Przykładowe zadania laboratoryjne

W zakładce "Zadania i Statystyki" są już dostępne przykładowe zadania laboratoryjne.

  Przykładowe zadania laboratoryjne

 

 

 

Podsumowanie I etapu II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

W dniu 12 marca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Budynku Duża Chemia, odbył się I etap II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Chęć uczestnictwa w II ogólnopolskiej edycji Turnieju zgłosiło aż 41 3-osobowych drużyn. Turniej uroczyście otwarła Pani Prorektor ds. Studenckich, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk. Uczestników przywitały również Prodziekan Wydziału Chemii UMCS, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS oraz Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dr hab. Jolanta narkiewicz-Michałek, prof. UMCS. 

Po uroczystym otwarciu, drużyny przystąpiły do rozwiązywania arkuszy zadań otwartych w ramach Konkurencji Teoretycznej, po której odbyła się Konkurencja Plakatowa oceniana przez Komisję w składzie: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (przewodniczący), dr hab. Piotr Borowski (V-ce Przewodniczący), prof. dr hab. Zbigniew Hubicki oraz mgr Ilona Sadok. Komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia w kategorii za najlepszy plakat naukowy następującym drużynom:

 - Drużyna nr 5w składzie: Krystian Ulaniuk, Katarzyna Mazurek, Kacper Kuśmirek (opiekun: Pani Mariola Rojek) z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie za plakat pt.: "Zanieczyszczenia wody substancjami chemicznymi i ich skutki na nasz organizm";

- Drużyna nr 11w składzie: Kamila Cudna, Piotr Nowicki, Karol Wieczorek (opiekun: Pani Joanna Pałdyna) z Gimnazjum i liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim za plakat pt.: " Procesy pieczenia z chemicznego punktu widzenia".

Nagrody za najlepsze plakaty wręczył Przewodniczący Komisji Plakatowej, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski.

Przed ogłoszeniem 8 najlepszych drużyn kwalifikujących się do następnego etapu, Opiekun Naukowy Turnieju, Pani dr Magdalena Makarska-Białokoz, wręczyła wszystkim uczestnikom II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego dyplomy uczestnictwa oraz upominki ufundowane przez firmę Ziaja. Wśród najlepszej ósemki znalazły się następujące drużyny:

Drużyna nr 9w składzie: Maciej Kępczyński, Wojciech Tomaszewski, Rafał Guz (opiekun: Pan Krzysztof Kuśmierczyk) z  V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie;

Drużyna nr 4w składzie: Aleksandra Kurek, Maja Kosowska, Katarzyna Tymura (opiekuni: Pani Lucyna Mielniczuk, Pan Włodzimierz Kuśmierczuk) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

Drużyna nr 1w składzie: Jakub Narodowiec, Łukasz Zarębski, Adam Świder (opiekuni: Pani Katarzyna Ciepłowska, Pani Małgorzata Adamczyk) z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie;

Drużyna nr 15w składzie: Agnieszka Kloc, Weronika Wasiłek, Artur Sokołowski (opiekun: Pani Grażyna Przychodzeń) z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie ;

Drużyna nr 2w składzie: Paweł Flis, Bartłomiej Tabała, Paweł Wierzański (opiekunowie: Pani Lucyna Mielniczuk, Pan Włodzimierz Kuśmierczuk) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu);

Drużyna nr 25w składzie: Artur Palak, Alicja Chromiec, Małgorzata Cybulska (opiekun: Pani Jolanta Pasierb) z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim;

- Drużyna nr 18w składzie: Bartosz Kiszka, Karolina Drwal, Michał Robak (opiekun: Pan Piotr Jakubiec) z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim;

Drużyna nr 10w składzie: Grzegorz Gruba, Adrian Lech, Robert Parobczak (opiekun: Joanna Pałdyna) z Gimnazjum i liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a z najlepszą ósemką spotykamy się już w czerwcu podczas II etapu, podczas którego drużyny zmierzą się w Konkurencji Laboratoryjnej. Równocześnie przypominamy, że o miejscu na podium decyduje suma punktów uzyskanych podczas I i II etapu Turnieju All-chemicznego.
Fotorelacja z przebiegu I etapu II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego jest dostępna na fanpage Turnieju na Fecebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702736203276000.1073741834.1449428208606802&type=3 

 

 

 Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

 

 Komitet Organizacyjny oraz skład Komisji Plakatowej

Image and video hosting by TinyPic

 

 Image and video hosting by TinyPic

 I etap - rozsadzenie drużyn

Informujemy, że Konkurencja Teoretyczna będzie odbywała się w auli A i B (Budynek Dużej Chemii, Wydziału Chemii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, parter). Informacja o rozsadzeniu drużyn podczas I etapu zostanie udostępniona w Punkcie Rejestracji.

 

 Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

 

 

 Zgłoszenie dodatkowej drużyny

 

Zgodnie z Regulaminem II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego dana placówka może zgłosić maksymalnie 3 drużyny. Na prośbę osób zainteresowanych uczestnictwem w Turnieju, Komitet Organizacyjny zgodził się na przyjęcie więcej niż trzech drużyn z danej placówki, jeśli po zakończeniu rejestracji (12 lutego 2016 r.) zostaną wolne miejsca (czyli swoje zgłoszenia prześle mniej niż 45 drużyn). Na owe ,,nadprogramowe" zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2016 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania miejsc.

Dodatkową drużynę należy zgłosić za pomocą standardowego formularza zgłoszeniowego drogą mailową wraz z jego skanem zawierajacym podpisy członków drużyny i ich Opiekuna. Oryginał formularza należy przesłać na adres:

Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

lub doręczyć osobiście najpóżniej w dniu 12 marca 2016 r. (I etap II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego, punkt Rejestracji).
 

 

 Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

Zmiana tematu roboczego plakatu naukowego

 

W odpowiedzi na prośby uczestników, Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego wyraził zgodę na zmianę tematu plakatu naukowego zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Zmianę tematu plakatu naukowego należy zgłosić Organizatorom Turnieju w nieprzekraczającym terminie  do 27 lutego 2016 r. poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza (,,Podanie o zmianę tematu plakatu naukowego") na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wraz z jego skanem podpisanym przez Opiekuna danej drużyny. Oryginał dokumentu należy przesłać na adres:

Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

z dopiskiem: II Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

lub dostarczyć osobiście najpóźniej 12 marca 2016 r. (I etap II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego, punkt Rejestracji).

 

Podanie o zmianę tematu plakatu naukowego

 

Image and video hosting by TinyPic  

Przykładowe zadania teoretyczne

 

Przykładowe zadania teoretyczne wraz z odpowiedziami są już dostępne w zakładce ,,Zadania i statystyki". 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

 

 

 Image and video hosting by TinyPic

 

Image and video hosting by TinyPic

Rozpoczynamy rejestrację 3-osobowych drużyn!

 

Aby się zarejestrować należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy, a następnie zeskanować i wysłać w postaci pliku pdf na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oryginał formularza należy przesłać drogą pocztową na adres:

Koło Naukowe "Alkahest"

Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin z dopiskiem "II Ogólnopolski Turniej All-chemiczny".

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego 2016 r., godz. 23:59. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz wykaz zarejestrowanych drużyn znajdują się w zakładce "Rejestracja drużyn".

 

Image and video hosting by TinyPic