Co nowego?

 

ZMIANA TERMINU I ETAPU TURNIEJU

Szanowni Państwo,
W związku z orzeczeniem Rektora UMCS z dnia 05.03.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 i zaleceniem odwołania bądź przełożenia wszelkich uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym, jesteśmy zmuszeni odwołać I etap Turnieju All-chemicznego (zaplanowany na 14 marca br.).
Jednocześnie wszystkich uczestników informujemy, iż Turniej nie zostaje odwołany całkowicie. W związku z zaistniałą wyjątkową sytuacją I etap Turnieju odbędzie się 06.06.2020r. Wtedy to wszyscy uczestnicy wezmą udział w części teoretycznej konkurencji oraz konkurencji plakatowej. Zwycięzcę wyłonimy wśród 8 najlepszych drużyn (wg wyników konkurencji teroetycznej i plakatowej), które zmierzą się w krótkiej konkurencji laboratoryjnej.
Dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, największej Uczelni publicznej we wschodniej Polsce, zachowanie środków bezpieczeństwa jest kluczowe, dlatego liczymy na wyrozumiałość i zrozumienie z Państwa strony przesłanek odwołania niniejszej inicjatywy.
Komitet Główny oraz Organizacyjny VI Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

  REJESTRACJA DRUŻYN

Rejestracja zakończona! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenia.

 SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO VI OTA

 (w kolejności alfabetycznej)

1. dr hab. Agata Bartyzel

2. mgr Konrad Dyk

3. dr Sławonir Frynas 

4. Karolina Gąsior

5. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

6. Ilona Kusz

7. dr hab. Renata Łyszczek, prof. uczelni,  przewodnicząca

8. dr hab. Ryszard Maciej Janiuk

9. dr hab. Marek Stankevič, prof. uczelni

10. dr hab. Cecylia Wardak

 

 SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO VI OTA


1. Konrad Dyk, przewodniczący

2.  dr Witold Zawadzki, opiekun naukowy

3. Maciej Skuza

4. Marlena Gęca

5. Piotr Warchał

6. Marcin Groszek

7. Sylwia Grzelak

8. Marysia Wójcik