I etap II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

 Image and video hosting by TinyPic 

 W dniu 12 marca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Budynku Duża Chemia, odbył się I etap II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Chęć uczestnictwa w II ogólnopolskiej edycji Turnieju zgłosiło aż 41 3-osobowych drużyn. Turniej uroczyście otwarła Pani Prorektor ds. Studenckich, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk. Uczestników przywitały również Prodziekan Wydziału Chemii UMCS, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS oraz Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dr hab. Jolanta narkiewicz-Michałek, prof. UMCS.

 

 

 

Po uroczystym otwarciu, drużyny przystąpiły do rozwiązywania arkuszy zadań otwartych w ramach Konkurencji Teoretycznej, po której odbyła się Konkurencja Plakatowa oceniana przez Komisję w składzie: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (przewodniczący), dr hab. Piotr Borowski (V-ce Przewodniczący), prof. dr hab. Zbigniew Hubicki oraz mgr Ilona Sadok. Komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia w kategorii za najlepszy plakat naukowy następującym drużynom:

- Drużyna nr 5, w składzie: Krystian Ulaniuk, Katarzyna Mazurek, Kacper Kuśmirek (opiekun: Pani Mariola Rojek) z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie za plakat pt.: "Zanieczyszczenia wody substancjami chemicznymi i ich skutki na nasz organizm";

- Drużyna nr 11, w składzie: Kamila Cudna, Piotr Nowicki, Karol Wieczorek (opiekun: Pani Joanna Pałdyna) z Gimnazjum i liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim za plakat pt.: " Procesy pieczenia z chemicznego punktu widzenia".

Nagrody za najlepsze plakaty wręczył Przewodniczący Komisji Plakatowej, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski.

Przed ogłoszeniem 8 najlepszych drużyn kwalifikujących się do następnego etapu, Opiekun Naukowy Turnieju, Pani dr Magdalena Makarska-Białokoz, wręczyła wszystkim uczestnikom II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego dyplomy uczestnictwa oraz upominki ufundowane przez firmę Ziaja. Wśród najlepszej ósemki znalazły się następujące drużyny:

- Drużyna nr 9, w składzie: Maciej Kępczyński, Wojciech Tomaszewski, Rafał Guz (opiekun: Pan Krzysztof Kuśmierczyk) z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie;

- Drużyna nr 4, w składzie: Aleksandra Kurek, Maja Kosowska, Katarzyna Tymura (opiekuni: Pani Lucyna Mielniczuk, Pan Włodzimierz Kuśmierczuk) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

- Drużyna nr 1, w składzie: Jakub Narodowiec, Łukasz Zarębski, Adam Świder (opiekuni: Pani Katarzyna Ciepłowska, Pani Małgorzata Adamczyk) z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie;

- Drużyna nr 15, w składzie: Agnieszka Kloc, Weronika Wasiłek, Artur Sokołowski (opiekun: Pani Grażyna Przychodzeń) z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie ;

- Drużyna nr 2, w składzie: Paweł Flis, Bartłomiej Tabała, Paweł Wierzański (opiekunowie: Pani Lucyna Mielniczuk, Pan Włodzimierz Kuśmierczuk) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu);

- Drużyna nr 25, w składzie: Artur Palak, Alicja Chromiec, Małgorzata Cybulska (opiekun: Pani Jolanta Pasierb) z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim;

- Drużyna nr 18, w składzie: Bartosz Kiszka, Karolina Drwal, Michał Robak (opiekun: Pan Piotr Jakubiec) z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim;

- Drużyna nr 10, w składzie: Grzegorz Gruba, Adrian Lech, Robert Parobczak (opiekun: Joanna Pałdyna) z Gimnazjum i liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a z najlepszą ósemką spotykamy się już w czerwcu podczas II etapu, podczas którego drużyny zmierzą się w Konkurencji Laboratoryjnej. Równocześnie przypominamy, że o miejscu na podium decyduje suma punktów uzyskanych podczas I i II etapu Turnieju All-chemicznego.

Image and video hosting by TinyPic