IV Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

 

Image and video hosting by TinyPic

 Patronat i sponsorzy

 Do pobrania

 Poprzednie wiadomości


======================================================================

 LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W IV OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU ALL-CHEMICZNYM 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Chełmie

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie - dwie drużyny 

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Chemicznego w Lublinie - dwie drużyny

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku - trzy drużyny 

I Ogólnopolskie Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej - Dębickiej w Kielcach 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie - trzy drużyny

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie - trzy drużyny

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - dwie drużyny 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim - trzy drużyny

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku - trzy drużyny

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - trzy drużyny

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim - trzy drużyny

Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie - trzy drużyny 

Zespół Szkół Technicznych w Puławach

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

 

 

Skład Komitetu Głównego oraz Komitetu Organizacyjnego

 IV Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego  

  

                                                                                            

 


Zakres materiału obowiązujący na IV Ogólnopolskim Turnieju All - Chemicznym

Zakres materiału, który będzie obowiązywał na IV edycji OTA, to zakres określony w „Podstawie programowej nauczania chemii w zakresie rozszerzonym”, do której link znajduje się tutaj.

Dodatkowo rozszerzoną wiedzę uczniowie powinni nabyć w zakresie technologii chemicznej związków azotu, jak również w zakresie katalizy. Katalizę stosuje się bowiem w większości procesów technologicznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na technologiczne aspekty produkcji następujących związków:

 

  • amoniaku (w tym również gazu syntezowego, wykorzystywanego do jego produkcji)
  • kwasu azotowego
  • mocznika
  • saletry amonowej
  • melaminy
Nagroda specjalna
 
Informujemy, że od bieżącego roku szkolnego laureaci naszego Turnieju otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii UMCS. W praktyce oznaczać to będzie, że Laureaci przyjmowani będą na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

  

 

REJESTRACJA DRUŻYN:

Do 26 lutego 2018r., 23:59 - Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych

  

 

ETAP I - ELIMINACJE

 

ETAP II - FINAŁ 

 8 czerwca 2018r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Zagadnienia obowiązujące podczas II etapu
IV Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego
 

Na II etapie IV OTA (konkurencja laboratoryjna) tematyka zadań dotyczyć będzie m.in.:

oznaczania jakościowego i ilościowego związków (np. wykrywanie kationów i anionów wchodzących w skład nawozów, ilościowe oznaczanie zawartości substancji w nawozach),

identyfikacji związków organicznych (reakcje charakterystyczne i podstawowa interpretacja widm 1H NMR),

identyfikacji substancji na podstawie analizy chromatograficznej (chromatografia cienkowarstwowa – TLC),

składu gazów wydechowych w silnikach spalinowych, działania trójfunkcyjnego katalizatora samochodowego, kwaśnych deszczy, powstawania dziury ozonowej oraz przyczyn i skutków jej obecności.

Tak więc tematyka w dużej mierze odpowiada zagadnieniom związanym z przemysłem chemicznym, obejmuje również inne dziedziny wiedzy chemicznej, w których laureat konkursu powinien umieć się „poruszać”. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa materiały pomocnicze do przeanalizowania. Są to:

podstawy miareczkowania (plik miareczkowanie.pdf),

podstawy spektroskopii 1H NMR wraz z przykładem interpretacji widma (plik  nmr.pdf),

podstawy metod chromatograficznych (plik chromatografia.pdf) oraz linki do stron:

https://prezi.com/g4nhqu4tbkja/podstawy-chromatografii/

https://prezi.com/lpxl_ko7iyjw/chromatografia/# .

Naturalnie polecamy również podstawowe podręczniki w dziedzinie. Są to np.:

J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN (dowolne wydanie),

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL  (dowolne wydanie),

W. Zieliński, A. Rajca (redaktorzy), Metody Spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT (dowolne wydanie).

 
 Tematyka IV Ogólnopolskiego
Turnieju All-Chemicznego
 
Każda edycja Turnieju ma swoje hasło przewodnie. Przykładowo, hasłem III Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego (rok 2016/17) była „Radiochemia” dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersytetu, Marii Curie-Skłodowskiej.
 
W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania czasopisma „Przemysł Chemiczny”. Czasopismo to od roku 1964 znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej jako jedno z kilku tylko polskich czasopism. Ponadto 1 grudnia 2017, a więc w bieżącym roku szkolnym, przypada 150 rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, profesora, wybitnego polskiego chemika, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, założyciela w/w czasopisma (początkowo pojawiającego się pod nazwą „Metan”) i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.
 

Tak więc TECHNOLOGIA CHEMICZNA jako hasło przewodnie IV edycji wydaje się naturalnym wyborem. 

 

Uczestnicy IV OTA wybierają jeden z podanych niżej tematów i przygotowują poster wg wytycznych określonych w załączniku 3. Nie dopuszcza się modyfikacji tematów przez uczestników Turnieju.

Tematy posterów obowiązujących na IV Ogólnopolskim Turnieju All - chemicznym:
Azotan amonu – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Amoniak – ewolucja metod otrzymywania,
Gaz syntezowy jako surowiec do dalszych syntez chemicznych,
Katalizatory syntezy związków azotowych,
Kwas azotowy(V) jako produkt w syntezie nieorganicznej,
Melamina – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Produkcja i wykorzystanie nawozów azotowych w Polsce,
Mocznik – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Ignacy Mościcki – naukowiec i prekursor przemysłu azotowego w Polsce,
Grupa Azoty S.A. – największy koncern chemiczny w Polsce,
„Zielona chemia” w otrzymywaniu nawozów azotowych,

Saletry – azotany o znaczeniu gospodarczym 

ZALECANA LITERATURA:

 

 Zalecana literatura (do opanowania podstawy programowej):

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2005.

2. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2013. 

3. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2006. 

4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2012. 

5. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2005. 

6. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1999. 

7. K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, zakres rozszerzony, O.E. Krzysztof Pazdro, Warszawa 2010. 

8. A. Persona, Chemia, Zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia

i kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, Medyk, Warszawa 2013. 

9. A. Persona, J. Zygmunt-Reszko, T. Gęca, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami, Medyk, Warszawa 2011. 

10. Metody identyfikacji związków organicznych:

www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab_A.pdf

11. Podręczniki CHEMII do Liceum Ogólnokształcącego (zakres rozszerzony). 

 

 Zalecana literatura poświęcona technologii chemicznej:

12. A. Budniok, Chemia techniczna, skrypt Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, rozdz. 7, 20, 21 i 23.

13. J. Molenda, Technologia chemiczna, WSiP, Warszawa 1997, rozdz. 15.

14. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny,

         Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, rozdz. 11 i 12

 

8.Załącznik 4 - Tematyka konkurencji i zalecana literatura.pdf 


 
1.Formularz zgłoszeniowy.doc 
2.Podanie o zmianę składu drużyny.doc 

3. Podanie o zmianę tematu plakatu naukowego.doc 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

      

 

PATRONAT MEDIALNY
 

 

 ORGANIZATOR