Historia Koła
25-28.09.1995 - Zjazd Naukowy PTChem i SIiTPCh "A jednak Chemia"

W dniach 25-28 września 1995 roku odbył się w Lublinie Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego "A jednak Chemia".
 
Członkowie KNCh UMCS pomagali w organizacji Forum Młodych, uczestniczyli w dyskusji panelowej pt. "Czy jesteśmy ludźmi kulturalnymi?" oraz bankiecie przygotowanym dla uczestników Zjazdu. Studenci z różnych ośrodków akademickich prezentowali postery, wśród których nie zabrakło posterów przygotowanych przez członków naszego Koła:
1. Ewa Hryniewicz, Arkadiusz Skwarek - poster pt. "Kiedy człowiek się psuje..."
2. Elżbieta Kogut, Tamara Owczarewicz - poster pt. "Fullereny" 
 
18-20.05.1995 - Seminarium SS PTChem

W dniach 18-20 maja 1995 roku w Warszawie odbyło się Seminarium Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego na temat: "Zagrożenia, które niesie ze sobą współczesna cywilizacja" z podtytułem "Świadomi zagrożeń, ale przeciwni mitom".
 
KNCh UMCS reprezentowali:
1. Ewa Hryniewicz
2. Elżbieta Kogut
3. Tamara Owczarewicz
4. Barbara Flejszar
5. Piotr Charytoniuk
6. Arkadiusz Skwarek
7. Krzysztof Grabowski 
 
Ogólnopolska Wiosenna Szkoła Chemii Nałęczów '95

 

W dniach 28.04-03.05.1995 roku odbyła się Ogólnopolska Wiosenna Szkoła Chemii Nałęczów '95, której organizatorem było nasze KNCh.

Prezentowane w jej trakcie referaty i postery dotyczyły wielu dziedzin chemii. W zajęciach szkoły brało udział 35 studentów z 10 ośrodków akademickich oraz 13 naukowców z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z poza granic Polski przyjechali: prof. Michaił M. Bratychak i 4 studentów z Politechniki Lwowskiej oraz 2 naukowców z Belgii: prof. dr Achiel Heamers i dr Ivo Van Asche.

W trakcie Szkoły odbywała się dyskusja na temat Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii oraz wycieczka do Zakładów Azotowych w Puławach.

Więcej…
 
11-15.11.1994 - Jesienna Szkoła Chemii


W dniach 11-15 listopada 1994 roku odbyła się Jesienna Szkoła Chemii w Jugowicach, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Chemików Politechniki Wrocławskiej. Szkoła ta poświęcona była chemii organicznej i biochemii. Pracownicy naukowi oraz studenci wygłaszali referaty cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników zjazdu.

Odbyła się również wycieczka do tajnej niemieckiej podziemnej fabryki pocisków rakietowych. 

 
1993-1994 - Wybory


Skład Zarządu:

Przewodniczący: Paweł Szabelski

V-ce Przewodniczący:  Ewa Hryniewicz, Rafał Kalityński

Sekretarz: Maja Łazarz

Kronikarze: Halina Markacz, Paweł Szabelski 

Członkowie Zarządu: Jacek Poszytek, Tomasz Zientarski

 
1993 - Rajd Naukowy

 

W dniach 29.04-03.05.1993 zorganizowano Rajd Naukowy w Karkonoszach.

Celem Rajdu było zapoznanie się z problemami ochrony środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wysłuchali cyklu prelekcji wygłoszonych przez pracowników parku oraz przeprowadzili pomiary zanieczyszczeń. Pozostałą część czasu spędzili na wędrówkę po górach.

Więcej…
 
1992-1993 - Wybory

Skład Zarządu:
 
Przewodniczący: Michał Kruk
V-ce Przewodniczący: Ewa Hryniewicz, Rafał Katyliński
Sekretarz: Maja Łazarz
Członkowie Zarządu: Paweł Szabelski, Jacek Poszytek, Tomasz Zientarski
 
 
W dniu 20.03.1993 odbyło się spotkanie z doc. dr hab. Zdzisławem Kozakiem na temat "Zagrożeń Współczesnego Środowiska". 
 
6-17.07.1992 - Studencki Obóz Ekologiczny

 

W dniach 6-17 lipca 1992 roku zorganizowano Studencki Obóz Ekologiczny w Parku Kazimierowskim. Uczestnicy brali udział w oznaczaniu zawartości rozpuszczonego tlenu, amoniaku, siarczków, azotanów, krzemianów oraz fosforanów w wodach powierzchniowych i studziennych w okolicach Kazimierza. Oznaczano także całkowitą twardość wody.

Uczestnicy Obozu poświęcili znaczną część czasu na zapoznanie się z historią Parku Kazimierskiego. Ponadto, uczestniczyli w wyprawach turystyczno-krajoznawszych oraz ogniskach integracyjnych.

Więcej…
 
14-19.05.1992 - Wiosenna Szkoła Chemii


Członkowie kola uczestniczyli w zajęciach Wiosennej Szkoły Chemii w Karpaczu zorganizowanej przez Koło Chemików Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w dniach 14-19.5.1992, poświęconej owoczesnym badaniom w chemii.

Główne miejsce w programie Szkoły zajęły wykłady pracowników naukowych Instytutu Chemii UWr i referaty studentów, którzy pozostały czas poświecili na wędrówkę po Karkonoszach.

Więcej…
 
1991 - 92 - Wybory


Skład Zarządu: 

Przewodniczący - Michał Kruk

V-ce Przewodniczący - Jacek Cyrankiewicz

Sekretarz - Tomasz Zientarski

 

Opiekun koła: doc. dr hab. Romuald Nasuto

 

Zorganizowano cykl spotkań z pracownikami Wydziału na temat działalności Zakładów i prowadzących przez nich badań i ich zainteresowań:

Doc. dr hab. Jan Rayss

Doc. dr hab. Michalina Dąbkowska

Prof. Dr hab. Jan K. Różyło

Doc. dr hab. Romuald Nasuto

 
10.05.1979 - Kurs fotograficzny

 

Dnia 10.5.1979 o godz. 19.00 w Sali B Dużej Chemii rozpoczął się kurs fotograficzny zorganizowany przez nasze Koło.

 

Tematem wykładów było:

 - Zasady kompozycji fotograficznej

 - Sprzęt fotograficzny-budowa i obsługa

 - Obróbka materiałów fotograficznych

 

Kurs cieszył się dużym powodzeniem nie tylko naszego wydziału, czego dowodem może być udział studentów z innych wydziałów i przedłużenie się kursu do godz. 2300

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>