Historia Koła
23.04.1979 - Wycieczka do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku

 

23.4.1979 roku odbyła się wycieczka do instytutu Badań Jądrowych w Świerku.

K. Otwocka zorganizowana przez Koła Naukowe Fizyków i Chemików. Opiekunem była mgr. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii. Zwiedzano reaktor „Ewa” ,akcelerator van der Waalsa „Andrzej” oraz obejrzano film z działu dystrybucji izotopów.

 
5.12.1978 - Spotkanie Koła


Lucjan Basiura wygłosił referat w obecności uczniów szkół średnich pod opieką p. Sobuś p.Osiak.

W referacie omówiono podział metod chromatograficznych w zależności od rodzaju stosowanej fazy ruchomej i stacjonarnej, podstawy chromatografii w układzie gaz-ciecz oraz zasadnicze dziedziny zastosowania metody analitycznej do analizy produktów petrochemicznych, rozpuszczalników kwasów tłuszczowych.

 
1978-79 - Działalność


W dniu 15 listopada 1978 roku wybrano zarząd naukowego koła chemików UMCS w Lublinie.

 

Skład Zarządu:

Przewodniczący - Kazimierz Surowiec

V-ce Przewodniczący - Stanisław Semeniuk

Sekretarz - Władysław Miszczak

Przewodniczący K.REW - Grażyna Piecuch

Członkowie zarządu - Andrzej Łopacki, Lucjan Kasiura, Władysław Orzechowski

 

Z upoważnienia obecnego Dziekana Wydziału Matematyki Fizyki Chemii oraz obecnego Dyrektora Instytutu Chemii Opiekunem NKCh został doc. dr Romuald Nasuto. 

 

Na zebraniu omówiono również fazy działalności NKCh w roku akademickim 1978 orz ustalono plan pracy koła na rok akademicki 1978-79

 - Kontynuowanie spotkań i pomoc uczniom szkół średnich

 - Współpraca z kołem chemicznym T.CH w Lublinie

 - Wycieczka do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy

 - Wydanie słowniczka chemicznego opracowanego przez Lucjana Kasiurę

 - Zorganizowanie obozu naukowego w ramach Akcji „Wisła 79”

 - Udział w I Ogólnopolskiej Szkole Chemików w Karpaczu

 

I OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA CHEMIKÓW W KARPACZU:

W dniach 3-10 IV 1979 KNCh Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało Szkołę Chemików. W spotkaniu wzięli udział członkowie naszego Koła: K. Surowiec oraz J. Bukład, który wygłosił referat pt. "Możliwości teoretycznego wyznaczenia wartości RM substancji przy zastosowaniu trójskładnikowych faz ruchomych w chromatografii cienkowarstwowej". Referat ten powstał w Zakładzie Chemii Fizycznej pod kierunkiem doc. dr hab. J. K. Różyło.

Więcej…
 
1975 - Studenckie Praktyki Zagraniczne

W dniach od 1 VIII do 21 VIII 1975 roku studenci chemii, członkowie NKCH, przebywali, pod opieką mgr Macias i mgr Nowickiej, na praktyce naukowej na Węgrzech.

Miejscem ich stałego pobytu był Debreczyn. Wykłady i ćwiczenia praktyczne odbywały się w salach Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Koshutha. Program praktyki obejmował nie tylko wykłady i ćwiczenia praktyczne ale również zwiedzanie poszczególnych Zakładów Instytutu. W Zakładzie Technologii Chemicznej studenci odbywali zajęcia dotyczące rozdzielania frakcji ropy naftowej, w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Radiochemii poznali budowę i zasadę działania reaktora jądrowego, dowiedzieli się, że część aparatury wykorzystywanej w Zakładach skonstruowana została przez pracowników. Studenci wysłuchali wykładów dotyczących cyklicznych reakcji utleniania i redukcji, absorpcji atomowej, rozdzielania pierwiastków ziem rzadkich, a w dziedzinie technologii - rozdzielania cięższych frakcji ropy naftowej. Przyszłym chemikom umożliwiono zwiedzenie zakładów przemysłowych Debreczyna m.in. Biolgalu - zajmującego się syntezą pochodnych penicyliny.
 
Ale ponieważ nie samą nauką człowiek żyje więc i studenci znaleźli trochę czasu na rozrywki kulturalne. Urządzili wspólnie z węgierskimi znajomymi wieczorek, mieli okazję usłyszeć i zobaczyć znaną grupę "Fonograf", obejrzeć występu uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz wysłuchać koncertu fortepianowego w Wyższej Szkole Muzycznej.
 
Wyjeżdżali również w okolice Debreczyna. Zwiedzili Hajduszoboszlo, Eger, Miszkolc, Tokaj.
 
Ostatni tydzień swojego pobytu na Węgrzech spędzili studenci w Budapeszcie. Czas swój poświęcili na zwiedzanie miasta, poznanie Zakładów Węgierskiego Instytutu Chemii Akademii Nauk oraz wycieczki nad Balaton i Dunajem do Wyszegradu.
 
Do kraju powrócili ze wspomnieniami serdecznego przyjęcia jakiego doznali od węgierskich przyjaciół.
Więcej…
 
1966-67 - Zarząd Koła

 

 

1. Lucjan Pawłowski - Przewodniczący

2. Wojciech Markowski - V-ce Przewodniczący

3. Zuzanna Boroch - Sekretarz

4. Marianna Kalbowiak - Skarbnik

 
1965-66 - Działalność


Zarząd:

1. Jan Harkot - Przewodniczący

2. Wojasiewicz Wiesław - V-ce Przewodniczący

3. Markowski Wojciech - Sekretarz

4. Baran Bogumiła - Skarbnik

5. Boroch Zuzanna - Bibliotekarz 1

6. Romana Szeląg - Bibliotekarz 2

 

Członkowie:

7. Szymański Marian

13. Pawłowski Lucjan
8. Drunda Wiktor
14. Kusak Ryszard
9. Borowiecki Tadeusz
15. Posłuszny Halina
10. Gawdzik Jerzy
16. Spychalski Andrzej
11. Osiek Alicja
17. Kalbowiak Maria
12. Szynkowski Grzegorz
18. Szymański Ludwik

 

Działalność:

1. Zorganizowanie kursu obróbki szkła

2. Udział w Ogólnopolskim Seminarium

Zgłoszone referaty:

- "Związki gazów szlachetnych" - Jan Harkot

- "Witaminy" - Wiesław Wojasiewicz

- "Chemia kwantowa a wyobraźnia" - Lucjan Pawłowski

 
1964-65 - Lista członków


Zarząd: 

1. Maria Dąbrowska - Przewodniczący

2. Krzysztof Miduch - V-ce Przewodniczący

3. Elżbieta Szulo - Sekretarz

4. Bogumiła Baran - Skarbnik

5. Halina Rojewska - Bibliotekarz

 

Członkowie: 

 6. Chruścicka Krystyna20. Sawa Józef
 7. Posłuszny Roman21. Synowiecki Józef
 8. Rusak Anna22. Nowak Antonina
 9. Samosiuk Anna23. Kamińska Maria

10. Szantula Jan

24. Rajczyk Antoni

11. Szacher Tadeusz

25. Mierzejewski Mieczysław
12. Bartnik Krystyna26. Stasiewicz Anna
13. Machnio Anna27. Piskorek Maria
14. Świetluk Wiktor28.  Wojakowska Jadwiga
15. Krawczyk Mieczysław29. Boroch Zuzanna
16. Cieślak Maria30. Wojasiewicz Wiesław
17. Baran Bogumiła31. Szymański Marian
18. Pac Janina32. Drozda Wiktor
19. Borowiecki Tadeusz  

 

 Osiągnięcia:

1. Wycieczka do Zakładów Farmaceutycznych w Tarchownie

2. Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Chemików w Poznaniu.

Zgłoszone referaty:

- "Otrzymanie preparatów lantanowców lekkich wysokiej czystości" - Roman Posłuszny (zdobył I-wsze miejsce)

- "Metoda różnicowej analizy termograficznej -Wiktor Świetluk

- "Badanie nad esterazami u Galleria Mellonellel" - Józef Sawa

3. Opracowanie audycji do radia akademickiego - Cieślak Maria

 
1963-64 - Wybory


Zarząd:

1. Szantula Jan - Przewodniczący

2. Szymańska Maria - V-ce Przewodniczący

3. Chruścicka Krystyna - Sekretarz

4. Baran Bogumiła - Skarbnik

5. Rojewska Halina - Bibliotekarz

 

Sekcje:

1. naukowa

2. biblioteczna

3. towarzyska

4. wycieczkowa

 

Działalność:

1. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Seminarium na temat: "Pierwiastki rzadkie i rozproszone". Wygłoszone referaty przygotowali: R. Posłuszny, E. Nestorowicz, T. Król, A. Ulanowski. 

2. Udział nja zjeździe N.K.Ch. w Łodzi.

3. Udział w kursie "Zastosowanie mechaniki kwantowej w obliczeniach chemicznych"

4. Zakupienie podręczników do biblioteki za kwotę 750zł.

5. Uczestnictwo w seminarium ogólnopolskim z inżynierii chemicznej w Gliwicach.

 
1946-48 - Zbiorowe lekcje matematyki

 

Koło bierze udział w Zjeździe Komitetu Studenckich Kół Chemicznych w Krakowie i Łodzi.

Urządzono zabawy. Za dochód z zabaw kupiono do biblioteki koła 79 książek.

W "Biuletynie Informacyjnym" Stowarzyszenia Bratnia Pomoc czytamy: "We wrześniu 1946 r. otrzymaliśmy 10 beli darów U.N.R.R.A. przydzielonych przez wojewodę lubelskiego. Zawartość bel została przekazana kołom naukowym do rozdziału w ilości proporcjonalnej do liczby słuchaczy"

Koła Naukowe Studentów rozpoczęły swą działalność niemal od pierwszych chwil istnienia UMCS. Koło medyków istniało już w pierwszych miesiącach 1944 r., inne rozpoczęły swą działalność w 1945 r., choć doczekały się zalegalizowania w okresie późniejszym. Koła naukowe studentów UMCS można podzielić na dwie grupy. Jedne z nich jednoczą studentów całego wydziału, inne tylko poszczególne grupy studentów, specjalizujące się w pewnym przedmiocie z dziedziny nauk ścisłych. Do pierwszej grupy należą takie koła jak: Koło Medyków, Koło Studentów Farmacji, do drugiej grupy, takie jak: Koło Biologów, Koło Matem-Fizyczne, Koło Chemików.

Koła naukowe mają za cel: pogłębianie zdobytej podczas studiów wiedzy, wzajemną pomoc w studiach, co osiągają przez organizowanie repetytoriów, wydawanie skryptów, tworzenie biblioteki, urządzanie zebrań referatowo-dyskusyjnych, urządzanie wycieczek. W ramach tej działalności 24 skrypty, utworzyły 8 bibliotek z 500 tomami podręczników, skryptów, urządziły 8 wycieczek naukowych, kilkanaście zebrań referatowych i dyskusyjnych. Ponadto własnością kół naukowych są dwa sklepiki, w których studenci mogą zaopatrywać się w przybory potrzebne do zajęć praktycznych, po cenach możliwie niskich... niektóre koła prócz swej normalnej działalności prowadzą akcję zdobywania dodatkowych funduszy na lepsze wyposażenie pracowni (Koło Chemików).

 
Luty 1946 - POWSTAJE KOŁO CHEMIKÓW

  

Koło zostaje członkiem Komitetu Studenckich Kół Chemicznych w Polsce.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>