Historia Koła


1978-79 - Działalność
Wpisany przez KN Alkahest   
Poniedziałek, 15 Czerwiec 2009 17:49


W dniu 15 listopada 1978 roku wybrano zarząd naukowego koła chemików UMCS w Lublinie.

 

Skład Zarządu:

Przewodniczący - Kazimierz Surowiec

V-ce Przewodniczący - Stanisław Semeniuk

Sekretarz - Władysław Miszczak

Przewodniczący K.REW - Grażyna Piecuch

Członkowie zarządu - Andrzej Łopacki, Lucjan Kasiura, Władysław Orzechowski

 

Z upoważnienia obecnego Dziekana Wydziału Matematyki Fizyki Chemii oraz obecnego Dyrektora Instytutu Chemii Opiekunem NKCh został doc. dr Romuald Nasuto. 

 

Na zebraniu omówiono również fazy działalności NKCh w roku akademickim 1978 orz ustalono plan pracy koła na rok akademicki 1978-79

 - Kontynuowanie spotkań i pomoc uczniom szkół średnich

 - Współpraca z kołem chemicznym T.CH w Lublinie

 - Wycieczka do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy

 - Wydanie słowniczka chemicznego opracowanego przez Lucjana Kasiurę

 - Zorganizowanie obozu naukowego w ramach Akcji „Wisła 79”

 - Udział w I Ogólnopolskiej Szkole Chemików w Karpaczu

 

I OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA CHEMIKÓW W KARPACZU:

W dniach 3-10 IV 1979 KNCh Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało Szkołę Chemików. W spotkaniu wzięli udział członkowie naszego Koła: K. Surowiec oraz J. Bukład, który wygłosił referat pt. "Możliwości teoretycznego wyznaczenia wartości RM substancji przy zastosowaniu trójskładnikowych faz ruchomych w chromatografii cienkowarstwowej". Referat ten powstał w Zakładzie Chemii Fizycznej pod kierunkiem doc. dr hab. J. K. Różyło.

Zmieniony: Środa, 25 Grudzień 2013 16:58
Więcej…
 
1975 - Studenckie Praktyki Zagraniczne
Wpisany przez KN Alkahest   
Piątek, 05 Czerwiec 2009 19:26

W dniach od 1 VIII do 21 VIII 1975 roku studenci chemii, członkowie NKCH, przebywali, pod opieką mgr Macias i mgr Nowickiej, na praktyce naukowej na Węgrzech.

Miejscem ich stałego pobytu był Debreczyn. Wykłady i ćwiczenia praktyczne odbywały się w salach Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Koshutha. Program praktyki obejmował nie tylko wykłady i ćwiczenia praktyczne ale również zwiedzanie poszczególnych Zakładów Instytutu. W Zakładzie Technologii Chemicznej studenci odbywali zajęcia dotyczące rozdzielania frakcji ropy naftowej, w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Radiochemii poznali budowę i zasadę działania reaktora jądrowego, dowiedzieli się, że część aparatury wykorzystywanej w Zakładach skonstruowana została przez pracowników. Studenci wysłuchali wykładów dotyczących cyklicznych reakcji utleniania i redukcji, absorpcji atomowej, rozdzielania pierwiastków ziem rzadkich, a w dziedzinie technologii - rozdzielania cięższych frakcji ropy naftowej. Przyszłym chemikom umożliwiono zwiedzenie zakładów przemysłowych Debreczyna m.in. Biolgalu - zajmującego się syntezą pochodnych penicyliny.
 
Ale ponieważ nie samą nauką człowiek żyje więc i studenci znaleźli trochę czasu na rozrywki kulturalne. Urządzili wspólnie z węgierskimi znajomymi wieczorek, mieli okazję usłyszeć i zobaczyć znaną grupę "Fonograf", obejrzeć występu uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz wysłuchać koncertu fortepianowego w Wyższej Szkole Muzycznej.
 
Wyjeżdżali również w okolice Debreczyna. Zwiedzili Hajduszoboszlo, Eger, Miszkolc, Tokaj.
 
Ostatni tydzień swojego pobytu na Węgrzech spędzili studenci w Budapeszcie. Czas swój poświęcili na zwiedzanie miasta, poznanie Zakładów Węgierskiego Instytutu Chemii Akademii Nauk oraz wycieczki nad Balaton i Dunajem do Wyszegradu.
 
Do kraju powrócili ze wspomnieniami serdecznego przyjęcia jakiego doznali od węgierskich przyjaciół.
Zmieniony: Środa, 25 Grudzień 2013 16:57
Więcej…
 
1966-67 - Zarząd Koła
Wpisany przez KN Alkahest   
Piątek, 05 Czerwiec 2009 19:04

 

 

1. Lucjan Pawłowski - Przewodniczący

2. Wojciech Markowski - V-ce Przewodniczący

3. Zuzanna Boroch - Sekretarz

4. Marianna Kalbowiak - Skarbnik

Zmieniony: Środa, 25 Grudzień 2013 16:51
 
1965-66 - Działalność
Wpisany przez KN Alkahest   
Piątek, 05 Czerwiec 2009 18:58


Zarząd:

1. Jan Harkot - Przewodniczący

2. Wojasiewicz Wiesław - V-ce Przewodniczący

3. Markowski Wojciech - Sekretarz

4. Baran Bogumiła - Skarbnik

5. Boroch Zuzanna - Bibliotekarz 1

6. Romana Szeląg - Bibliotekarz 2

 

Członkowie:

7. Szymański Marian

13. Pawłowski Lucjan
8. Drunda Wiktor
14. Kusak Ryszard
9. Borowiecki Tadeusz
15. Posłuszny Halina
10. Gawdzik Jerzy
16. Spychalski Andrzej
11. Osiek Alicja
17. Kalbowiak Maria
12. Szynkowski Grzegorz
18. Szymański Ludwik

 

Działalność:

1. Zorganizowanie kursu obróbki szkła

2. Udział w Ogólnopolskim Seminarium

Zgłoszone referaty:

- "Związki gazów szlachetnych" - Jan Harkot

- "Witaminy" - Wiesław Wojasiewicz

- "Chemia kwantowa a wyobraźnia" - Lucjan Pawłowski

Zmieniony: Środa, 25 Grudzień 2013 16:52
 
1964-65 - Lista członków
Wpisany przez KN Alkahest   
Piątek, 05 Czerwiec 2009 17:45


Zarząd: 

1. Maria Dąbrowska - Przewodniczący

2. Krzysztof Miduch - V-ce Przewodniczący

3. Elżbieta Szulo - Sekretarz

4. Bogumiła Baran - Skarbnik

5. Halina Rojewska - Bibliotekarz

 

Członkowie: 

 6. Chruścicka Krystyna20. Sawa Józef
 7. Posłuszny Roman21. Synowiecki Józef
 8. Rusak Anna22. Nowak Antonina
 9. Samosiuk Anna23. Kamińska Maria

10. Szantula Jan

24. Rajczyk Antoni

11. Szacher Tadeusz

25. Mierzejewski Mieczysław
12. Bartnik Krystyna26. Stasiewicz Anna
13. Machnio Anna27. Piskorek Maria
14. Świetluk Wiktor28.  Wojakowska Jadwiga
15. Krawczyk Mieczysław29. Boroch Zuzanna
16. Cieślak Maria30. Wojasiewicz Wiesław
17. Baran Bogumiła31. Szymański Marian
18. Pac Janina32. Drozda Wiktor
19. Borowiecki Tadeusz  

 

 Osiągnięcia:

1. Wycieczka do Zakładów Farmaceutycznych w Tarchownie

2. Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Chemików w Poznaniu.

Zgłoszone referaty:

- "Otrzymanie preparatów lantanowców lekkich wysokiej czystości" - Roman Posłuszny (zdobył I-wsze miejsce)

- "Metoda różnicowej analizy termograficznej -Wiktor Świetluk

- "Badanie nad esterazami u Galleria Mellonellel" - Józef Sawa

3. Opracowanie audycji do radia akademickiego - Cieślak Maria

Zmieniony: Środa, 25 Grudzień 2013 17:13
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 9